کارکردهای رسانه در عصر حاضر

از ویژگی های رسانه ها به ویژه در عصر حاضر سرعت عمل بالا، عدم محدودیت در زمان و مکان و همه جابودن است. رسانه ها به جامعه هویت می بخشند و حرکت و پویایی در آن ایجاد می کنند.

به گزارش نسیم خنداب از ویژگی های رسانه ها به ویژه در عصر حاضر سرعت عمل بالا، عدم محدودیت در زمان و مکان و همه جابودن است. رسانه ها به جامعه هویت می بخشند و حرکت و پویایی در آن ایجاد می کنند.

از سوی دیگر رسانه های نوین دارای خصلت ها و ویژگی های نامطلوبی مانند دامن زدن به تضادها و تعارضات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، بی اعتمادی، دروغ و خشونت و احیاء چالش های ایدئولوژیکی هستند.

در عین حال رسانه ها وظایف اطلاع رسانی ، خبری و آموزشی را عهده دار هستند که در جمع بندی بسیط می توان کارکردهای رسانه ها را به شرح ذیل بر شمرد:

۱) جامعه پذیر کردن افراد: افراد در گذشته از طریق خانواده، همسالان، مدرسه و محیط های مرجع جامعه پذیر می شدند. ولی حالا، رسانه ها در اجتماعی شدن افراد ایفای نقش می کنند که بدیهی است آسیب های بسیاری هم در این رابطه وجود دارد.

۲) کارکرد نظارتی: از طریق به اشتراک گذاشتن ارزش ها و هنجارها و ارزش گذاری متغیرهای اجتماعی در نظارت اجتماعی موثر هستند( البته در دنیای امروزی و با توجه به جوامع مختلف این موضوع هم قابل بحث است).

۳) کارکرد تفسیر و تحلیل: معنا سازی و تبیین و تشریح مفاهیم، معانی، کلید واژه ها و … ، از کارکردهای رسانه هاست.

۴) کارکرد پیوند و ارتباط: رسانه ها میان افراد ارتباط ایجاد کرده و حتی با آشنا سازی افراد بیگانه با یکدیگر نقش پیوند دهی و تقویت ارتباطات را ایفا می کنند.

 لازم به توضیح است که کارکردهای رسانه ها به ویژه در عصر حاضر نیاز به آسیب شناسی دارد که خود مقوله جدایی لازم دارد.

       ویژگی های رسانه

۱)            تهیه و توزیع اطلاعات

۲)            مجازی شدن و دگر گون سازی شیوه های اطلاع رسانی

۳)            گرایش به رویکردهای غیررسمی و باز کردن روابط اجتماعی و فرهنگی

۴)            افزاینده مشارکت و هیجانات بیشتر اجتماعی و ارتقا دهنده آگاهی های مخاطبین

اهمیت و کاربرد رسانه ها

۱)            شکل دهی به تجارب

۲)            ایجاد انگیزه یاد گیری

۳)            صرفه جویی در زمان یادگیری

۴)            زمینه ساز ارتباط آسانتر

۵)            کمک به یاد گیری سریع و عمیق

۶)            بیان رخدادها و واقعیت ها

وظایف رسانه ها

۱)            وظیفه خبری و آموزشی

۲)            راهنمایی و رهبری

۳)            تفریحی و تبلیغی

۴)            ایجاد انگیزه برای تفکر و تعمق

۵)            القاء ایده ها در زمینه ها و حیطه های مختلف

۶)            ایجاد فضای نقد وانتقاد

۷)            ارتقاء سطح علمی و اندیشه ورزی

ملاحظه لازم به توضیح است که امروزه پیدایش انحراف در اهداف و روش های تبلیغی و کجروی رسانه ها ناشی از تامین منافع صاحبان رسانه ها و حاکمیت های مسلط بر دنیای اطلاع رسانی، موجب شده است رسانه ها با استفاده از عملیات روانی و روش های القایی و شگردها خاص تبلیغی که در حقیقت پشت پا به رسالت و جایگاه اصیل رسانه ها زده شده است؛ موجب شده است؛ آسیب های رسانه ای به اوج خود در اهداف اطلاع رسانی در سطوح ملی و فراملی برسد.

کنگاوری-کارشناس رسانه

انتهای پیام/

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 3 =