عکس/ تکیه بیگلربیگی کجاست؟

تکیه بیگلربیگی در بافت سنتی کرمانشاه و در زمان قاجار به همت عبدالله خان ملقب به بیگلربیگی ساخته شده‌ و از لحاظ آئینه کاری در میان تکیه‌های کرمانشاه بی‌نظیر است.

تکیه بیگلربیگی در بافت سنتی کرمانشاه و در زمان قاجار به همت عبدالله خان ملقب به بیگلربیگی ساخته شده‌ و از لحاظ آئینه کاری در میان تکیه‌های کرمانشاه بی‌نظیر است.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + 13 =